אסדת קידוח ימית

אורך האסדה 100 ס"מ לקוח: תע"א אלתא