כיסויים למחשבים

יצור 20 כיסויי מחשב בהתאמה. לקוח: איגודן