טיהור מי שפכים

המחשת התהליך בדגם ממוחשב. הלקוח: איגודן