מטוס ומל"טים

קנ"מ משתנה, 30 - 8 ס"מ לקוח: תע"א - מהות