מודל הגנה ימי

רוחב 3.5 מ' אורך 1.8 מ לקוח: תע"א - מהות