דמות של פלאפון

מתנת מנהלים, 70 יח לקוח: פאזה עבור פלאפון