top of page

מוזיאונים I מרכזי מבקרים

בניית מודלים למוזיאונים ומרכזי מבקרים

 

בניית מודלים למוזיאונים ומרכזי מבקרים מתמקדת בבניית דגמים שמטרתם להמחיש בצורה הטובה ביותר, אלמנטים או תהליכים המהווים חלק מההוויה היום יומית או מהפעילות של גופים אלו.

 

במהלך השנים, ייצרה גרובי דגמים ומודלים ויזואליים וממחושבים למגוון רחב של מוזיאונים ומרכזי מבקרים, דוגמת בית ביאליק בת"א ומרכזי המבקרים של תמנע ואיגודן.

 

גרובי קריאטיב מודלס

bottom of page